Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
20:19 – 2.9M
09:29 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
21:24 – 2.9M
10:28 – 1.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
20:00 – 2.6M
09:23 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 09H30 SƠN AQUAVOYAGEURS 12.1 288.97 89,651 HM2.6 – F0 H1- TP – H1
2 01H00 02H00 TUẤT NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 F0 – B12 P TL     –     X3
3 08H00 THẠO TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 HG – F0 H1
4 01H00 05H30 HIỆU ROYAL MERCURY 8.5 128.6 8,627 F0 – CL2 NM6.H8 TL     –     H8
5 12H30 15H00 KIÊN HIẾU B BLUE OCEAN 01 5.9 96.72 3,437 F0 – PVOIL HG H2     –     X2
6 13H00 CHÂU PETROLIMEX 16 8.0 183.22 29,188 B12 – HM1.4 P.CLUC X2     –     H2
7 12H30 13H00 KHỨNG PETROLIMEX 20 6.8 146.6 11,662 HL1.4 – B12 P.CLUC H2     –     X2
8 12H30 14H00 THANH A TRANS AUTUMN 12.0 189.99 33,044 F0 – HM2.3 H2 – TP – H2
9 01H00 KHOÁI BMC CATHERINE 9.6 153.5 14,527 HG7.3 – F0 TL
10 08H00 08H30 HẠNH PHU THANH 4.2 136.4 8,273 HL3.2 – HL3.2 H1
11 17H30 18H00 HIẾU TRANS AUTUMN 12.0 189.99 33,044 HM2.3 – HP4 H1
12 18H30 THẮNG A PRINCESS SUIHA 11.45 199.96 41,281 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6 X2   –      H1
13 17H00 TÙNG D ĐỨC VIET ANH 01 3.0 92.06 3,430 HG – XMHL CL8 H2
14 16H30 HÀ C DONG BAC 99 7.2 110.06 3,640 XMHL – F0 NM6.CL6 H2    –      H1
15 23H00 THẮNG B TIỄN NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 B12 – F0 P X2    –      H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SAFESEA ANYA FLC HARMONY PANCARAN GLORY PACIFIC SARAH JY POWER