Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN TRỌNG HIẾUB : 0934398836 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
08:00 – 3.9M
20:56 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
08:15 – 4.1M
20:35 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
09:00 – 4.5M
20:49 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 05H00 TRƯỜNG AC SINGAPORE 7.7 228.93 48,191 F0 – CL6MF CL6.HL8.Cluc TR     –     X3
2 05H00 06H30 THẮNGA ZHONG XIN FA ZHAN 13.9 229.2 51,255 HN1.8 – F0 HL TKV X1 – TL – X1
3 04H00 05H00 THANHA PACIFIC 08 5.0 189.99 30,081 SN – NEONOSCO HC36.HC43.ST01 X2
4 09H00 HIỆU KIÊN JC FUTURE 6.3 116.49 5,715 F0 – CL7 CL6.H8         TR – H8
5 09H00 HẠNH TIỄN NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – F0 P X3     –     TR
6 08H00 TÙNGD PTS HAI PHONG 02 4.5 99.9 3,166 B125.000 – F0 P X3     –     TR
7 09H00 THANHA PACIFIC 08 5.0 189.99 30,081 NEONOSCO – F0                 TR
9 04H00 06H00 KHỨNG QUYỀN GOBY 4.8 145.53 11,623 C.TAU – F0 HC43.ST01 X2      –     TR
10 06H00 KIÊN HIỆU VTT 82 4.0 89.56 2,624 HG – F0 H1 – TR
11 09H00 THẠO KUN YI 3.6 92.65 2979 CL7 – FO CL6 X3            TR
12 14H30 15H00 QUYEN HAN HE 4.66 130.73 9,235 HL1.2 – F0 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
NEWSEAS CRYSTAL HOANH SON SKY NAVIOS POLLUX