Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN ; 0982277788 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
14:00 – 2.3M
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 2.4M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 2.7M
00:05 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 THUẬN PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.Cluc       TA – TR
2 09H00 11H00 THANH B ATN GLORY 6.0 143 14,436 F0  – HL1.1 TL
3 07H30 08H30 HƯNG MAHA JACQUELINE 3.6 225 38,667 SN – C.TAU1 TP02.03.HA19.35 X2
4 07H30 12H00 THẮNGA TRUONG MINH FORTUNE 3.6 189.99 31,696 C.TAU1 – SN HA35.TP03 X2
5 09H00 11H00 A MAGIC PEARL 7.2 199.91 40,324 F0 – CL5 CL8.NM6.HL8 TL     –     X3
6 09H00 10H30 TRƯỜNG KEN REI 9.77 175.53 19,781 HL1.1 – F0 TL
7 02H00 THUẬN KENYO 7.0 114.13 4,436 XMTL – F0 HG.H8 H8 – TA
8 06H30 07H30 TUẤT HAO JU 4.6 119.8 5,368 F0 – HL1.5 H2
9 06H30 08H30 THANH A NEW GOLD 9.2 167.2 15,884 HL3.7 – HP2 H2
10- 09H00 09H30 KIEN DAI TAY DUONG 36 3.6 91.94 2,999 F0 – HG TL    –      H2
11 12H30 13H00 ĐÔNG HAO JU 4.6 119.8 5,368 HL1.5 – F0 H2  – H2
12 14H30 ĐONG LONG PHU 20 7.3 112 5,379 F0 – HL1.4          H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SHANGRILA PVT SAPPHIRE OCEAN SMART 1 ZHENG JIE EVERSHINE