Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYÊN: 0969476286 VŨ ĐÌNH MINH: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
01:00 – 2.8M
12:19 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
00:22 – 2.7M
12:39- 1.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
00:16 – 2.6M
13:12  – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H00 THUẬN PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13,468 F0 – B12 CLUC – P H5           X2
2 07H00 HÀ C NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – F0 P X2           H5
3 22H00/29 00H30 THANH A ERMIONE 6.00 190.00 31,532 F0 – HN1.3 TL
4 06H00 THẾ VIET ANH 01 7.1 92.06 3430 HG – F0 H5
5 00H00 HƯNG STERLING SAGA 6.5 229 43,656 HL3.4 – F0       H2 H6    H2
6 17H30 18H00 THANH B BETTY K 10.5 229 44114 HL3.3 – CL7 CL6.HL8.Cluc H2     H6     X2
7 17H30 19H00 NAM BEAVER 7.8 228.99 43016 HN1.8 – F0 NM8 TL     –     X1
8 17H30 18H00 TÙNG A JIN XING 9.9 189.99 30,722 HP3 – F0 H2
9 21H30 22H30 HƯNG ORIENTAL GLORY 3.9 224 36074 C.TAU – SN TP02.TP03.ST01 X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ERMIONE BEAVER