Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HUNG CUONG: 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN: 0984829575 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
08:05 – 4.3M
20:40 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
09:00 – 4.5M
20:42- 0.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
08:00 – 4.0M
20:57 – 0.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 05H00 KHOÁI JIN BI 9.20 189.9 33,057 HP3 – F0         H6 – H2
2 00H30 04H00 THẮNG A NORD HARMONY 10.6 183.07 29,782 F0 – B12 CLUC.P.NM6 H2 – H6 – X1
3 14H30 15H00 ANH NEW GOLD 9.8 167.2 15,884 HL3.1TL – F0 H2
4 21H00 TUẤT LIANG DA 3.0 134.2 7,449 CL7 – F0 NM6.CL6 X1     –     H2
5 00H30 01H00 KHOÁI GISCOURS 11.5 189.9 31,117 HM2.3 – F0 H2 – H6
6 08H30 THẠO BÌNH VINACOMIN HANOI 6.8 116.5 5,570 HG7.2 – F0 H2 – H2
7 11H00 BÌNH THẠO THANH PHAT 01 4.6 69.85 1,080 F0 – CL2         H2 – X1
8 18H00 ĐỨC HIẾU B THANH PHAT 03 3.2 74.35 1,597 HG – F0 H2
9 14H30 15H30 TÙNG A TOKYO SPIRIT 10.7 179.9 23,405 F0 – HL H2 – H6 – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BI JIA SHAN KONRAD SCHULTE