Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 09171567316 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
06:20 – 3.8M
18:00 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 – 4.3M
18:24  – 0.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
05:24 – 3.5M
19:10 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 03H00 THUẬN MP ATLANTIC 9.4 175,5 13,713 HL3.6 – F0 TR     –     TP
2 05H30 THẠO VTT 82 5.8 89,56 2,624 F0 – CL5 H8         TR – H8
3 03H00 HƯNG HIẾU SHANG HAI EXPRESS 11.21 215,4 54,567 CL5 – F0 HL8.NM6.CL6 X2 – TR – TP
4 07H00 HIẾU HONG XIN OCEAN 10.54 177,4 20,218 F0 – HL1.1         TR – H2
5 03H30 THẠO LONG TAN 128 3.8 91.94 2,684 CL1 – F0 CL8 X2 – TR
6 08H00 10H00 TUẤT KUN YI 5.3 92,65 2.979 F0 – CL7 CL6 H2 – TR – X2
7 05H30 07H00 TÙNG A ZHONG XIN FA ZHAN 12.5 229.2 51,255 HN2.16 –  HN1.8 X2 – TL – X2
8 15H00 17H00 SƠN BULK MUSTIQUE 6.5 199.99 36,463 FN3 – F0 NM8 X2 – TL – X2
9 11H30 12H00 NAM 30 AGUSTOS-M 6.62 188.50 29,377 HL1.4 – F0 H1 – H1
10 14H00 NAM STENA IMMORTAL 8.7 183.20 29,680 HP4 – F0         H1
11 15H30 NAM AMIS VICTORY 10.8 199.99 35,728 HL3.1 – F0         H1 – H1
12 18H00 KHỨNG TÙNG D HARVEY WELL 6.5 154.38 14,762 F0 – HL3.6        TR – TR
13 16H00 TÙNG D KHỨNG HAI PHAT 26 2.9 94.99 2,858 CL3 – F0 NM6 H2 – TR
14 21H30 22H00 LINH HOANH SON SKY 13.25 224.9 39,973 HM2.6 – F0 H2
15 23H00 HƯNG MAGIC PEARL 9.6 199.91 40,324 CL6 – F0 HL8.CL6.NM6 X2 – H2.H6
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
NAVIOS POLLUX ZHONG XIN FA ZHAN