Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN THUẬN : 0982277788 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 3.0M
01:40 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
16:27 – 3.4M
02:19 – 1.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
15:00 – 2.8M
04:18 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 10H00 HÀ C THẠO KENYO 7.2 114.13 4,436 XMTL – FO HG.H8 H8       TP    H1
2 10H30 11H30 TÙNG A HƯNG APJ JAD 4.2 189.99 30053 CTAU – NEONOSCO SEATEAM 01.TP02 X2
3 14H00 HƯNG TÙNG A APJ JAD 4.2 189.99 30053 NEONOSCO – CTAUCM SEATEAM 01.TP02                 X2
4 02H30 04H00 HÀ B PRINSEN GRACHT 7.7 168.68 17,644 FO – HG7.3 TR           H1
5 10H30 12H00 CHÂU THANH B TRUONG MINH FORTUNE 4.2 190.00 31696 CTAU  – FO SEATEAM 01.TP02 X2 – TP – H1
6 02H30 06H00 ĐÔNG PETROLIMEX 12 8.0 128.60 8542 FO – HL1.3 TR
7 12H30 HƯNG TÙNG A CHENNAL SELVAM 3.8 189.99 30066 SN – CTAU1 SEATEAM 01.TP02 – H. AU19
8 13H30 14H00 THẠO THẾ HTK VENUS 6.3 90.72 2551 HG7.1 – FO H1
9 19H30 20H-00 TUẤT PETROLIMEX 12 8.0 128.60 8542 HL1.3 – B12 P – CL6 H2              X2
10 20H00 KHỪNG PETROLIMEX 20 6.0 146.6 11,662 B12 – FO CLUC – P X2               H2
11 CANCEL 14H30 THANH A HAI NAM 81 10.50 189.94 30,018 HM2.4 – HP4 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8