Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI : 0987903066 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
15:00 – 2.7M
00:07 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
16:17 – 3.0M
00. 38 – 1.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
14:00 – 2.4M
04:09 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 03H00 ĐÔNG TIỄN KENYO 5.5 114.13 4,436 F0 – XMTL HG – H8 TR             H8
2 10H00 BÌNH KHỨNG JULY DREAM 9.26 119.93 9,931 CL5 – F0 HG – NM6 X3    H2
3 15H00 17H00 NAM GREAT FLUENCY 7.6 199.90 36,353 F0 – HL1.2 H1  TP     H1
4 01H30 06H00 TÙNG D ĐỨC VTT 82 5.8 89.56 2,624 F0 – CL6 HG TR              X3
5 01H30 01H45 THẠO HIẾU B DAI TAY DUONG 36 3.6 91.94 2,989 HG – XMHL H8 TR              H8
6 01H30 06H00 THUẬN GOLDEN STAR 9.9 145.35 14,743 HL3.4 – F0 TR
7 13H00 KHỨNG BÌNH ATN GLORY 5.0 150.52 14,436 F0 – HL3.6           H2
8 15H00 19H00 KIÊN THẾ LENA+KIEV 3.2 87.38+30.41 3,779+140 F0 – HM2.1 H1
9 21H30 22H00 TUẤT TRUONG MINH DRAGON 8.36 136.4 8,226 HL1.3 – F0 H2
10 15H00 16H00 HÀ B PETROLIMEX 20 8.0 146.6 11,662 F0 – B12 P.Cluc H1     –     X3
11 21H30 22H00 KHỨNG STR LUCKY 6.0 169.37 17,018 HL1.4 – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8