Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 02 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 MR HÙNG – X3 : 0989433881
QUANG YEN TIDE TABLE
06:00 – 2.0M/15:00 – 2.0M
11:00 – 1.9M/22:26 – 1.7M
HON GAI TIDE TABLE
07:08 – 2.3M
16:49 – 2.1M
CAM PHA TIDE TABLE
20:00 – 2.3M
12:30 – 2.2M/       –
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 05H30 NAM SEABOURN ENCORE 6.6 210.5 41,865 F0 – CKHG CL6.CL8 H2 – TP – TR
2 09H30 10H30 THẮNG A SEACON NOLA 13.7 228.99 48,785 F0 – HM2.6 H3 – TP – H3
3 09H30 12H00 SƠN ANH JINXIANG 8.4 199.98 33,919 F0 – CL5 CL6.HL8 H3 – TP – X3
4 20H00 B SEABOURN ENCORE 6.6 210.5 41,865 CKHG – F0 CL6.CL8 H2     –     H3
5 08H00 THẠO TÙNGD PTS HAI PHONG 03 5.5 97.16 4,120 B12 – F0 P TR – TP – H3
6 12H30 13H30 QUYỀN TUẤT PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.HL8 H2
7 09H30 12H00 THUẬN PETROLIMEX 20 6.0 146 11,662 HM1.4 – F0 H3 –       – H3
8 19H00 20H30 C VĂN LONG PHU 16 7.0 102.25 5,199 F0 – HL1.3 H3
9 22H3028-02 00H00 THẮNGB BÌNH GOLDEN FLAME 5.5 169.37 17,019 F0 – HL3.6 H3 – H3
10 04H30 06H00 LINH SEACON YANTAI 12.3 189.99 33,054 F0 – HN1.8 H2 – TP.TL – X3
11 06H00 THẾ D SGS GREEN 3.4 92.05 2,803 CL7 – F0 HG X2     –     H2
12 09H30 10H30 ĐỨC KIÊN B LONG TAN 168 3.4 91.94 2,684 F0 – XMHL CL H3  – TP  –  H2
13 01H30 THẮNG B BÌNH TRANG AN 08 9.2 148.17 11,194 HL1.3 – F0          H3  –  H3
14 19H00 19H30 TIỄN TRUNG DONG THINH 4.0 97 5,525 F0 – HG H3     –     H2
15 23H30 ĐÔNG IBT TANGGUH 7.64 111.58 4,972 XMTL – F0 CL6.NM6 H2     –     TR
16 22H00 23H00 KHỨNG C DARYA MAJU 6.5 146 10,800 F0 – XMTL HG.NM6 TR     –     H2
17 22H30 HẠNH TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 CL2 – HG X3     –     H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AEGIR SELMER VOSCO UNITY MAGIC NOVA BALTIMORE SEACON YANTAI