Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 3 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :  HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR SẢN – X5 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
01:00 – 1.7M
07:18 – 1.6M
HON GAI TIDE TABLE
18:00 – 2.5M
CAM PHA TIDE TABLE
18:26 – 2.8M
02:52 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 05H00 BÌNH VĂN GRAND TAJIMA 6.5 98.5 4,769 HL1.5 – F0 H3
2 09H00 ĐĂNG HÀ C PETROLIMEX 11 7.8 175.9 25,429 B12 – F0 P.HL8 H2              H5
3 08H00 10H00 TRƯỜNG THUẬN HTK NEW SKY 4.0 189.93 32,714 F0 – SN TP3.TP8 H5  –  H6  –  X5
4 10H00 TUNG D TRUNG TRONG TRUNG 89 3.2 88.88 1,830 PVOIL – F0 HG X5            H2
5 11H00 12H00 THẠO NHA BE 08 6.6 105 4,432 F0 – B12 P H2           H5
6 08H00 09H30 THANH B NINE FRONTIER 7.2 209.99 49,720 F0 – CL7MF HL8.NM6.CL H5  –  H6  – X5
7 08H00 10H00 ANH PH GIANG MINH 10.5 159.9 14,912 HL3.1 – F0 H5
8 16H00 17H00 HA A BLUE CECIL 5.9 177 19,885 HL2 – F0 H3
9 18H00 HIẾU B LONG TAN 168 3.4 91.94 2,684 CL2 – HM1.5 HG X5              H2
10 14H30 16H00 THANH B TIGER PIONEER 12,8 199,89 36,322 HN1,6  – F0 X3 – TL- X3
11 16H00 17H00 THANH A GUANG FA 29 10,8 190 33,331 F0  –   HL2 H3
12 16H00 TIỄN TOYO HOPE 7,4 108,22 7,156 CL5  –  F0 HG X5              H3
13 20H30 KIÊN A TUNG D LEGAZPI 9.04 127.67 9,981 CL4 – F0 HG.NM6 X5             H5
14 20H30 21H00 HẠNH HÀ C LONG TAN 239 10.05 169.03 16,764 HL3.1TL – F0 H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
EM JADE TIGER PIONENEER G.MAGNUM PRISINGE TRADER