Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 3 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :  HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978978007 MR HÙNG – X3 : 0989433881
QUANG YEN TIDE TABLE
14:25 – 2.2M
21:54 – 1.7M
HON GAI TIDE TABLE
06:00 – 2.2M
23:59 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
18:00 – 2.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 03H00 HIẾU B KIÊN B TRONG TRUNG 89 4.2 89.9 1,830 F0 – HM1.1 TR
2 06H00 07H00 HẠNH HÀ C PETROLIMEX 20 6.0 146.6 11,662 HL1.3 – F0 H2     H6     H2
3 09H00 11H00 KIÊN A PHC FORTUNE 7.0 106.4 4,532 HL1.2 – F0 H3
4 09H00 10H30 THẮNG A THẮNG B EM JADE 6.5 189.9 30,962 F0 – HN1.3 H3 – H6. TL-X5
5 12H00 13H00 KHỨNG BÌNH THANH THANH DAT 99 3.8 151.03 18,525 SN – CTAU1TL TP2.TP3.TP8 X3
6 06H00 06H30 HÀ B ANH NEWSUN VISION 5.5 178.7 19,971 F0 – HL3.6 H2 –  H6 –  H2
7 06H30 08H00 SƠN MAGSENGER 16 7.0 254 64,769 HN1.7 – F0 NM8 X5 – TL – X5
8 06H00 09H00 KHOÁI GOLDEN MAGNUM 12.1 292 93,960 F0 – HN1.7 NM8 H2 – H6.TL – X5
9 09H00 10H00 THẾ HÀ D TRONG TRUNG 89 4.2 89.9 1,830 HM1.1 – PVOIL HG H3               H2
10 12H00 14H00 CỬU BASEL ATHENA 4.0 157.9 14,118 CTAU1HL – F0 TP02.TP03 X3     H6     H5
11 11H30 12H30 TUẤT TÙNG D ADVANTAGE 5,2 127,02 7,816 F0 -XMTL,MF HG.H8 H5              H8
12 16H00 17H00 THẮNG B HÀ C PETROLIMEX 15 5,6 159,9 13,468 HM1.3  –  F0 H2
13 21H30 TIỄN VĂN PVT RUBY 4.2 143.28 8,371 CL1 – HG7.3 HG.CL X3              H2
14 21H30 22H00 THUẬN HÀ C PHUONG DONG 06 9.6 157.5 13,706 HL3.5 – F0 TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
EM JADE TIGER PIONENEER G.MAGNUM PRISINGE TRADER