Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HANH: 0962515960 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE

07:07 – 1.6M
HON GAI TIDE TABLE

08:44 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
03:26 – 2.6M
11:47 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H30 SƠN EQUINOX 13.2 187.88 31,767 F0 – HM2.6 H2 – H6 – H2
2 08H00 TIỄN VĂN NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 B12 – HL1.4 CL6  H5
3 12H30 B VIKING ORION 6.6 228.4 47,816 CKHG – F0 CL6.NM6 H2 – H6.TR
4 15H00 ĐỨC HAI NAM 66 3.5 79.8 1,599 PVOIL – F0 HG X1     –    TR
5 02H30 THẾ KIÊNB LENA+KIEV 3.2 87.3+20.4 3779+140 HM2.6 – F0 NM6         TR
6 05H00 05H30 KHOÁI MARINE HONOR 12.5 249.88 61,682 HM2.6 – F0 H2 – H6
7 05H00 06H00 HƯNG TAN BINH 239 3.6 178 19,984 C.TAU – F0 TP03.TP08 X1
8 03H00 05H00 NAM OCEAN BRIDGE 6.5 190 30,447 HN1.6 – F0 X2 – TL – X2
9 07H00 KHOÁI SHI DAI 9 11.9 225 40,913 HM2.5 – F0        H6 – H2
10 08H30 10H00 THẮNGA PEARL ETERNITY 6.0 199.9 36,298 F0 – HP2 H5
11 08H30 10H30 ANH ORCHID AMERICAS 8.7 146.52 11,924 F0 – HL1.2 H5
12 16H30 17H30 A BALI 8.9 229.02 44,229 HL3.3 – CL6 CL6.HL8.Cluc H1     –     H2
13 16H30 17H30 SƠN ALAN 13.5 229 45,259 HM2.3 – HL3.3 H1
14 13H30 15H00 KIÊNA PEGASUS 03 6.0 100.73 6,269 F0 – HG7.3 TR     –     H2
15 14H00 B TENDRA TRADER 8.5 199.9 36,106 HL3.5 – HP4                TR
16 04H00 KHỨNG THANG LOI 89 3.2 84.99 2,270 CL7 – F0 HG X1   H6   H2
17 18H00 20H00 KHOÁI BRAVE ROYAL 11.75 189.96 28,074 FN4 – F0 NM8 X3 – TL – X3
18 16H30 17H00 THUẬN PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 HM1.3 – F0 H1
19 20H00 KIÊNA NHA BE 10 5.0 108 4,760 B12 – F0 CL6 H2     –     H6
20 19H00 20H00 CỬU PVT AROMA 4.10 165.50 16,418 C.TAU – F0 TP03.TP08 X1     –     H6
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BRAVE ROYAL AL KARAMA OCEAN BRIDGE NAVIOS PHOENIX