Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM CUONG THAI : 0904135306 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH: 0934248987 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
09:06 – 3.7M
21:31 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
10:00 – 4.0M
21:23 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 SƠN BMC PANDORA 5.5 132.48 11,703 F0 – HM1.2 KD TR
2 02H30 04H00 BÌNH TÙNGD FS BITUMEN NO.1 6.2 105.5 4,620 HM1.2 – CL1 HG.H8 TL     –     H8
3 05H00 06H30 PHÁI HIẾU MICHALAKIS 4.5 185.74 26,003 F0 – C.TAU TP02.HA35 H1 – H6 – X2
4 02H30 04H00 HƯNG NAM CAPETAN COSTAS S 13.5 229.7 44,625 HM2.2 – HL3.3 TL – TL
5 05H00 HƯNG NAM PRINCESS PACIFIC 8.5 199.96 41,311 F0 – HM2.4 KD         TL
6 05H00 06H00 THẮNGB KHỨNG PRIDE PACIFIC 4.3 147 12,545 C.TAU – F0 HA17.TP02 X2     –     H2
7 05H00 06H30 CHÂU THUẬN HPC SUNRISE 3.6 179.9 22,358 CM – C.TAU1 TP02.TP03.HA35 X2
8 08H00 CHÂU THUẬN VIET THUAN STAR 4.5 181.5 24,953 C.TAU – F0 HA35.TP02         H6 – H1
9 05H00 07H00 HẠNH KHOÁI TOYO DREAM 6.5 119.99 9,593 F0 – HM1.3 KD H1 – H6 – H1
10 13H00 14H00 NAM COPPER LADY 5.5 159.9 14,912 F0 – CL2 NM6.CL8 TR     –     X2
11 16H00 18H00 THẮNGA OCEAN OPAL 9.9 229 44,098 F0 – HM2.5 KD H2 – H6 – H2
12 10H30 11H00 THẮNGA AFRICAN GOSHAWK 10.1 174.54 21,521 HP2 – F0 H2 – H6 – H2
13 05H00 05H30 KIÊN QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 – HM1.4 KD H1 – H6
14 07H00 KIÊN VICTORIA 19 6.0 91.94 2,995 HM1.5 – CL1 HG         H6 – X3
15 21H30 23H00 HAA FUHAI 6.0 188.5 29,753 F0 – SDKD TL
16 15H00 QUYEN TIEN PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 B12 – HL3.2 P.CL6 H2
17 13H00 14H00 TRUONG HAI NAM 81 12.4 190 30,018 HL2 – F0 TR
18 10H30 11H30 HAA BAODA 17 9.9 189.99 30,012 HL3.4 – HL3.1 H2
19 20H00 21H00 KHỨNG PETROLIMEX 20 9.4 146.6 11,662 F0 – HM2.1 KD H1
20 16H00 16H30 THUẬN T&T GOLD 9.8 167.2 15,884 HL3.1 – F0 H2
21 20H00 20H30 THẠO ĐỨC DONG BAC SUN 7.2 110.06 3,640 HL1.4 – F0 H1
22 20H00 20H30 ĐĂNG BMC PANDORA 5.5 132.48 11,703 HM1.2 – HG7.3 H1     –     H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
WOORI SUN RUI NING 9 CHANG CHANG NAN HAI QING DAO GANG DA GANG