Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893  2ND WATCH :PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 MR SẢN – X3 :  0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
16:07 – 3.3M
04:35 – 0.4M
HON GAI TIDE TABLE
16:12 – 3.6M
03:57 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 4.0M
04:00 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H30 23H30 THUAN DUC PEGASUS 03 5.0 100.73 6,269 F0 – CL1 HG H1     –    X3
2 14H00 B TAI FU 8.1 157.79 13,865 HL1.2 – F0             H1
3 06H30 08H00 HƯNG THE PROSPERITY 9.4 228.99 43,036 F0 – HP3 H2 – TP – H2
4 09H30 10H30 THANHA GLOBAL DREAM 6.5 153.78 20,395 F0 – CL4 CL6.NM6 H1 – TP – X3
5 12H00 TUẤT HAB NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – F0 P H2     –     H1
6 09H30 12H00 HẠNH PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – HL1,3 H1
7 14H00 ĐÔNG THẾ VINACOMIN CAM PHA 7.5 113.2 5,590 XMHL – F0 CL8.NM6 H2     –     H1
8 12H00 TRƯỜNG FALCON EXPESS 10,4 210 43.714 CL5    –   F0 HL8.NM6.CL6 X3   – TP    H1
9 16H00 18H00 HIỆU MINH QUANG 01 3.9 126,73 5,565 F0   –    HG H2 – TP – H2
10 16H00 18H00 KHOÁI POLY WORLD 6,8 189,99 33.032 F0      –   HN1.3 H2 -TP-TR.X3
11 22H30 23H00 NAM HAVEN GUARDER 5.7 179.6 17,075 HL1.4 – F0 H1 – H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
POLY WORLD MINERAL BELGIUM R.OLDENDORFF