Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 06 Năm 2022

 

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 MR MINH – X2 :  0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
15:21 – 3.1M
03:54 – 0.7M
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 3.4M
03:15 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
16:09 – 3.8M
03:31 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H30 03H30 TRƯỜNG STRAITS BAY 8.3 189.9 30,818 F0 – CL7 CL6.NM6.HL8 H1 – TP – X2
2 02H30 05H00 LINH KIAZAND 10.1 190 31,117 F0 – HP4 H1 – TP
3 06H00 A PETROLIMEX 16 8.0 183.2 29,188 B12 – F0 P.Cluc H2   –       H1
4 02H30 06H00 KHỨNG QUYỀN PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 HM1.4 – B12 P.Cluc H1     –     H2
5 06H30 LINH TWINLUCK SW 6.2 175.53 19,817 F0 – HL3.4         TP – H1
6 09H00 10H00 NAM HONG LONG ZHI XING 10.5 199.94 31,198 HL3.1 – F0 H2
7 09H00 13H00 C NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – B12 P H2 – TP – H2
8 09H00 10H00 MƯỜI HẠNH TAI FU 8.1 157.79 13,865 F0 – HL1.2 H2
9 12H00 14H00 TÙNGA YUE DIAN 82 13.2 225 39,385 HN1.7 – F0 NM8 X3 – TR – X3
10 14H00 15H00 THẮNGA PRABHULAL 4.6 189.99 30,057 C.TAU – F0 HC43.ST 01 X2 – TP – H1
11 17H00 THANHB MONDIAL SUN 7.3 229 43,368 CL6 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X2 – TP – H1
12 20H30 21H00 ANH T&T GOLD 9.95 167.2 15,884 HL3.6 – F0 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MINERAL BELGIUM YUEDIAN 82 R.OLDENDORFF