Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 MR KHIEN X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
23:11 – 3.2M
10:22 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE
23:00 – 3.4M
09:56 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
23:00 – 3.6M
09:48 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 KHOAI NORD TITAN 6.0 224.98 40,937 HL3.3 – F0 H5
2 00H00 01H30 BINH VINASHIP GOLD 5.0 136 8,216 F0 – HL3.5 H5
3 00H00 01H00 HIỆU VINACOMIN HA NOI 4.7 116.5 5,570 F0 – HG H5               TL
4 03H00 04H00 THẾ KIÊN B RICH HONOR 5.8  87.45  2,396 F0 – CL5 HG H2     TA      X1
5 03H00 06H30 THANH B HIẾU A FIRST ANGEL 6.8 199.9 39,904 F0 – CL6 HL8.CL6.NM6 H2     TA     X1
6 03H00 TUAT NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – F0 P X3               H2
7 03H00 04H00 CUU LONG PHU 20 7.0 112 5,397 F0 – B12 P.NM6 H2     TA     X3
8 16H00 MƯỜI DAI TAY DUONG 25 6.4 91.94 2,989 XMHL – F0 HG H2     –     H5
9 19H30 20H00 KHỨNG PHUONG DONG 05 10.0 150.52 14,431 HL3.6 – F0 H2
10 17H00 TÙNG D VIET ANH 01 3.2 92.06 3,430 HG – XMHL CL6 TL
11 11H30 12H00 QUYỀN HAPPY BULKER 9.9 164.5 15,500 HL3.1TL – F0 H1
12 18H00 ĐỨC HE CHENG 3 3.8 96.5 2,982 CL5 – F0 HG X1     –     H2
13 17H00 THẮNG B GRIT CEMENT III 8.1 145 10,580 XMTL – F0 HG.NM6 H2     –     H5
14 21H00 23H00 CHÂU S’HAIL LUSAIL 6.0 228.05 46,462 HN1.8 – F0 NM8 X1 – TR – X1
15 15H30 16H30 THUẬN PHUONG NAM 126 2.5 79.98 2,717 F0 – HG H5     –     H1
16 15H30 17H00 THANG A UNI WINNER 7.5 203.5 45,011 F0 – CL4 HL8.CL6.NM6 H5    –      X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HAI YANG ZHI HUA KANG SHUN S’HAIL LUSAIL