Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
01:00 – 3.5M
13:30 – 0.3M
HON GAI TIDE TABLE
04:00 – 3.8M
12:32 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
01:25 – 4.0M
12:49 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H30 HÀ B PEACE STAR 9.5 157.7 13,865 XMTL – F0 NM6.CL6 H1 – TR
2 01H30 02H30 CHÂU VIET THUAN 30 – 02 10.0 178.7 19,918 F0 – HL H1 – TA.H1
3 05H00 CHÂU RIZHAO EXPRESS 7.2 203.5 46,515 HM2.3 – CL5 HL8.CL6.NM6         H1 – X2
4 01H30 04H00 MƯỜI ĐỨC ROYAL 89 3.5 90.98 2,999 F0 – HG3 H1 – TA – TR
5 11H30 13H00 TÙNG A MAHA JACQUELINE 4.5 225 38,667 F0 – HM2.3 TR
6 01H30 06H00 THẮNG B BMC CALYPSO 4.5 146.13 14,951 F0 – HG7.3 H1 – TA – H1
7 14H30 15H30 HÀ A OCEAN FORTUNE 10.2 179.9 22,385 FN5 – F0 NM8 H1
8 20H00 THANH B PETROLIMEX 11 7.8 175.96 25,400  B12 – FO P.CLUC H1            TA
9 19H30 23H30 THẠO HIẾU B DAI TAY DUONG 36 3.6 91.94 2,989 F0 – XMHL H8 TR            H8
10 19H30 20H30 CHÂU HIẾU MAHA JACQUELINE 5.3 225.00 38667 HM2.3 – FO TR            TA
11 19H30 23H00 QUYỀN KEUM YANG POST 4.2 109.00 4713 FO – HM TR – TR
12 19H30 22H30 HƯNG SƠN AFRICAN SWAN 4.5 177 19,887 F0 – CTAU 1 HL TP2.HA35 TR            X2
13 18H30 HIỆU THẾ PHUONG NAM 98 5.7 79.98 2,772 HG – F0 TR            TA
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
FORTUNE SUN