Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST.WATCH.TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND.WATCH.: HÀ VĂN ĐỨC 0967882013 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN TRONG HIẾU .0934398836 VŨ ĐÌNH MINH 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
03.29 – 3,3M
14:33   0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
04 :16- 3.8M
15  .11 -0.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
02 :30- 3.2M
16 27  -0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H00.26.11 01H00 THĂNG A AMIS GLORY 12,6 189,9 31,577 HN1.3  –  F0 X1  – TL- X1
2 02H00 03H00 TÙNG D KIÊN B PHU DAT 15 4.9 79,87 1,863 F0   –  PVOIL HG H5 –         X3
3 06H00 ANH TRUNG TIEN THANH 68 3.2 74.36 1,861 B12   –   HG H1
4 11H00 12H00 HÀ C VĂN NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0    –   B12 P H1            H2
5 11H00 13H00 ĐĂNG TRANSCENDEN EMRALD 7.0 227.2 49.445 HL2    –    F0 H1
6 21H00 22H00 QUYỀN LONG TAN 168 3.2 91.94 2,684 F0 – XMHL CL6 H3              H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BAO LAI YAMTAI