Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VU DUC THUAN: 0982277788 TO MINH THANG VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
2100 – 3.2M
0731 – 1.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
2000 – 3.0M
0825 –  0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
2010 – 3.2M
0536 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H30(26/3) 02H00 THẮNG A FUXIANG 7.0 199.11 36,823 F0 – CL4 HL8.CL6.NM6 H5 – H6 – X1
2 04H00 05H00 MƯỜI MP ATLANTIC 5.4 157.50 13,713 F0 – HL3.5 H2 – H6 – H2
3 04H00 06H30 THANH A TONG JI MEN 10.3 189.80 27,011 F0 – HL3.1 H2 – H6.H2
4 04H00 05H00 HIẾU A AMADEA 6.8 192.82 29,008 F0 – CKHG NM6.CL8 H2 – H6 – H5
5 20H00 TRƯỜNG AMADEA 6.8 192.82 29,008 CKHG – F0 NM6.CL8 H2     –     H5
6 11H00 11H30 TRƯỜNG PAN KRISTINE 6.0 178.9 21,650 HL1.1 – F0 H2 – H6
7 CANCEL 05H00 THẾ MINH TRUONG 18 5.4 91.94 2,999 F0 – CL7 HG
8 11H00 13H00 ĐỨC KIÊN B LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 HL1.5 – B12 P H2     –     X2
9 04H00 07H00 TÙNG D MINH PHU 89 3.4 94.98 3,384 F0 – HG H2 – H6 – H2
10 01H00 HÀ A SUN PLUS 8.9 199.96 41,267 CL4 – F0 HL8.CL6.NM6 X1 – H6 – H5
11 11H00 16H30 HÀ B VINASHIP PEARL 5.8 157.26 14,602 F0 – HL H2
12 14H00 HẠNH PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLUC X2 – H2
13 11H00 13H00 TUẤT LONG PHU 20 7.0 112 5,379 HM1.4 – B12 P.NM6 H2    –      X2
14 11H00 14H00 KHỨNG MT CARP 4.4 145.5 11,573 F0 – SN TP2.TP3 H2 – H6 – X2
15 20H30 22H00 THANH B DRACO 10.3 183 29,260 F0 – CL5 HL8.NM6 H5    –      X2
16 14H00 TRƯỜNG AMIS WISDOM VI 6.84 199.9 34,795 F0 – HL1.1         H6 – H2
18 17H30 19H00 KHOÁI YAN DANG HAI 11.0 190 32460 HN1.3 – HN1.8 X3 – TR – X3
19 18H30 HẠNH MINH TRUONG 18 5.4 91.94 2,999 F0 – CL7 HG         H6 – X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YANG DANG HAI IVY ALLIANCE SHENG TAI HAI HERO