CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC III TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HAI SỰ KIỆN TRONG NGÀY 24/3/2023

Ngày 24/3/2023, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực III đã long trọng tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023 nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2022, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thành công nghị quyết năm 2023; Cùng ngày, Công ty cũng đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty và bầu ra Ban chấp hành công đoàn khóa IX nhiệm kỳ 2023-2028.

Đây là dịp để người lao động Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực III đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm vừa qua, đồng thời bàn bạc đưa ra các giải pháp tốt nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm tới, và đây cũng là diễn đàn để người lao động được trao đổi, được tham gia ý kiến, được quyết định và được giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm của mình để tiếp tục duy trì và tăng cường mối quan hệ hài hòa, ổn định góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Clip phóng sự Hoa tiêu hàng hải

Một số hình ảnh tại Hội nghị người lao động năm 2023 và Đại hội Công đoàn Công ty khóa IX nhiệm kỳ 2023-2028