Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 2ND WATCH :PHẠM CƯỜNG THÁI . 090135306 3RD WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀ B.0961687555 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 ĐÀO VĂN KHIÊN.0918942878
HON GAI TIDE TABLE
19 :20 – 3.0M
05:13 –  1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
20:10 – 3.2M
05:36 – 1.2M
QUANG YEN TIDE TABLE
18:02 – 2.8M
07:20  -1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 02H30 TRƯỜNG YO ZAN 7.97 209,99 49.551 F0 – CL3 HL.NM6,CL H5     –       X2
2 01H30 04H30 THANH B MEIN SCHIFF 8,25 295.30 98,785 F0 – CKHG HL.CL.HT H5     –       H2
3 20H30 SƠN MEIN SCHIFF 8,25 295,30 98.785 CKHG – F0 HL,CL,HT H2     –       H5
4 01H30 05H00 ĐÔNG V W .SAFETY 4,6 110.00 7,141 F0 – CL1 HG.H8 H5     –       X1
5 06H30 CHÂU HAO HUNG 666 9,5 195.00 36,801 CL6 – F0 HL,CL.NM6 X1    –        H5
6 11H30 THẾ NAM KHANH 569 3,8 97,12 2,990 HG – XMTL H8 H2     –       H8
7 11H00 ĐỨC VINH HIEN 69 6.90 79,80 2616 XMTL – HG H2     –       H2
8 08H00 09H00 HẠNH PETROLIMEX 15 7,0 159,9 13,468 F0 – B12 P.CLUC TL      –        X1
9 08H00 14H30 ANH LONG PHU 18 6,0 102.25 3,321 F0 – HL1.5 TL
10 08H00 14H00 THẠO LONG PHU 20 7,0 112 5,379 F0 – HM1.4 TL
11 08H00 14H00 KHOÁI CMB TENIER S 6,7 199,98 36,177 HL3.5  – F0 TL
12 14H00 THUẬN DONG SHENG 72 4.2 98.00 2,996 CL5 –  F0 HG X1              TL
13 13H30 14H00 PHÁI CLEAR HORIZON 12.3 300.000 106,251 HM2.5 – F0 H2       H6
14 13H30 14H00 LINH AQUAMARINE SW 7,1 177.80 22.866 HL3.4     –  F0 H2       H6
15 17H00 PHÁI LINH ERATO 14,5 288,93 90.188 F0   –    HM2.6 CL6           H6   -H2
16 13H30 14H30 KHỨNG VIET ANH 01 3.3 92,06 3.430 F0   –     XMHL CL8  H2       H6    X1
17 22H30 23H00 THANG B VINASHIP DIAMOND 9.8 153.5 14,397 HL3.3 – F0 H5    H6      H5
18 16H45 17H00 QUYEN VINH HIEN 69 6.9 79.8 2,616 HG – F0 H5     –      H2
19 CANCEL 18H00 TÙNG D MINH TRUONG 18 5.4 91.94 2999 F0 – CL7 HG H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YANG DANG HAI KHANH LINH 666 SHENG TAI HAI HERO