Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 01 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : DAO VIET HOANG : 0984888966 2ND WATCH:  HA VAN DUC : 0967882013 3RD WATCH: PHAM HUNG CUONG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG : 0965427068 MR SẢN X5 : 0934385589
 HON GAI TIDE TABLE
05:28 – 3.8M
18:39 -0.5 M
QUANG YEN TIDE TABLE
06:00 – 3.6M
18:54 –  0.2 M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00  – 4.0 M
18:00 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H00 SƠN ANH NORD MIYABI 9.6 184.94 30,560 F0 – B12 P . HL8 H5               H3
2 00H00 TUẤT VĂN LONG PHU 16 5.0 112.37 5,199 B12 – F0 P . NM6 H3                TR
3 22H3026/1 01H00 TRƯỜNG ANASTASIA 13.9 229.90 51,168 F0 – HM2.3 TR    H6      TR
4 01H00 02H00 CỬU EMINENCE 4.9 147.03 13,521 SN       – F0 TP02 .TP03.TP08 X1    H6       H5
5 03H00 04H00 KIÊN A TRUNG RONG YUE 3.5 95.90 2,995 F0 – HL1.2 H5
6 22H3026/1 02H00 THANH B PRESINGE 14.4 228.99 43,036 F0 – HM2.4 CL6 TR      H6      TR
7 14H00 TIỄN DK SUNRISE 6.9 100.64 6,181 CL7 – F0 HG X3              H5
8 01H00 05H00 THẮNG B ĐÔNG BERRY 4.3 169.54 18,096 SN – CT1.HLcm TP02.TP03.TP08 X1
9 03H00 05H30 THẾ KIÊN B PHU DAT 15 4.9 79.87 1,863 HL1.4 – PVOIL HG H5               X5
10 11H00 12H00 THẠO QUANG HAI 09 4.2 105.67 4,326 F0 – HL1.3 H3
11 22H00 23H00 HÀ C TRUNG TANGGUH 4.70 111.58 4,972 F0 – XMTLMT NM .CL6 H3               H8
12 03H00 04H00 NAM GIA GLORY 12.50 227.2 49,445 HM2.5 – F0 H5
13 06H00 NAM GIA GLORY 12.50 227.2 49,445 F0 – HN1.6 HL TKV           TL      X5
14 15H00 HÀ A DREAM 8.2 261.31 77,499 CKHG – F0 NM6 . CL8 .CL6 HT H5
15 19H30 20H00 LINH THUẬN AMIS JUSTICE 8.50 199.98 35,825 HL3.4 – F0 TR
16 19H30 21H00 KHOÁI ORIENT CAVALIER 13.0 255 63993 HM2.6 – F0 TR
17 22H00 THUẬN PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13486 F0 – HM1.4            TR    TR
18 23H00 HIỆU ADVANTAGE 7.4 127.02 7816 XMTL – F0 HG.H8 H8      –       H3
19 14H30 16H00 ĐỨC DONGNAN 23088 2.8 52.3 492 F0 – CLUC H5      –       H3
20 11H00 13H00 THẾ SHUNDA 222 2.3 48 492 F0 – CL1 H3      –       X5
21 15H00 HIỆU MINH KHANH 888 7.3 106 4295 HG – CL7 HG H5      –       X5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TIAN TAI SHAN VIMC BRAVE GIA GLORY KWK LEGACY PRINCESS MARIA