Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
09:00 – 2.7M
22:41 – 1.1M
HON GAI TIDE TABLE
09:00 – 2.9M
22:51 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
09:26 – 3.0M
23:30 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 05H00 KHOÁI SENATOR 4.5 181 19,357 F0 – CTAU 2 TP2.TP3 H6     –     X2
2 05H00 06H00 HÀ A BETTY K 13.4 229 44,114 F0 – HL3.3 H2 – H6 – H2
3 05H00 06H30 TRƯỜNG SOUTHERN HOPE 7.5 210 49,737 F0 – CL4 HL8.CL6.NM6 H2 – H6 – X1
4 07H00 08H00 KHỨNG TUẤT GOLDEN STAR 4.0 169.26 16,978 CTAU 1 – F0 TP2.TP3 X2 – H6 – H2
5 10H30 12H00 BÌNH HIẾU B HAI PENG 6.0 99.9 2,988 F0 – CL7 HG H2   H6   X2
6 05H00 06H30 KIÊN A KIÊN B VIET HUNG 09 4.8 87.68 1,742 F0 – PVOIL HG H2     –     X1
7 07H00 TÙNG D HIẾU B TRUNG THAO 1818 3.5 75.5 1,586 PVOIL – HL3,2 HG X1     –    H2
8 05H00 06H00 THANH A STERLING SAGA 8.3 229 43,656 HL3.3 – HL3.4 H2
9 07H00 THẠO MINH TRUONG 18 3.6 91.94 2999 CL7 – HG HG X1            TL
10 19H30 20H00 HƯNG PETROLIMEX 09 8,0 175 .90 25.413 HL1,4   –   F0 H5
11 19H30 21H00 TUẤT KIÊN B LONG PHU 18 6,0 102.25 3.321 HL – B12.5000 P H5     –    X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BEAVER