Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀC : 0987519028 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
08:03 – 3.2M
21:35 – 0.7M
HON GAI TIDE TABLE
08:00 – 3.4M
21:43 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
09:00 – 3.5M
22:07 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 05H00 TÙNG D TRUNG THAO 1818 4.8 75.5 1,586 F0 – PVOIL HG H5     –      X3
2 07H30 10H00 ĐĂNG TAN BINH 136 9.6 170.7 17,953 HP2 – F0 H2
3 08H00 SƠN PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,400 B12 – HL1.4 P.CLUC X3      –     H2
4 07H30 08H00 THẮNG A PETROLIMEX 16 10.9 183.2 29,188 HM1.4 – B12 P.CLUC H2      –     X3
5 04H30 05H30 LINH OCEAN ECHO 4.6 177.85 22,866 F0 – HL1.5 H5
6 04H30 06H00 CHÂU GLORIOUS SAKURA 7.7 210 49,294 F0 – CL5 HL8.NM6.CL6 H5     –       X3
7 11H00 ĐĂNG VTT SUN 3.5 110 3,640 F0  –  HG           H2
8 21H00 22H00 ĐỨC KIÊN B LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 F0 – HL H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BEAVER