Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
07:05 – 3.6M
20:33 – 0.3M
HON GAI TIDE TABLE
07:00 – 3.8M
20:41 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
08:00 – 3.9M
20:58 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 CANCEL 03H00 SƠN SENATOR 5.3 181 19,357 F0 – C.TAU TP02.TP03
2 05H00 06H00 TRƯỜNG PINE EXPRESS 7.1 199.99 39,145 F0 – CL3 CL6.NM6.HL8 H5     –     X1
3 05H00 06H00 NAM BEAVER 10.8 228.99 43,016 F0 – HN1.8 H5     –     H2
4 07H00 ĐỨC KIÊNB MINH TRUONG 18 5.2 91.94 2,999 HG – CL7 HG TL     –     X1
5 01H30 03H00 HIẾUA YANGZE 17 12.95 229 44,698 F0 – HL2 TR
6 08H30 THẾ THANH PHAT 03 3.2 74.36 1,597 HG – F0 TL           H5
7 19H30 20H00 TÙNG D PTS HAI PHONG 02 4.5 99.9 3,166 HL1.4 – F0 H2
8 19H30 20H00 TIỄN MINH PHU 89 7.0 94.98 3,384 HG – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BEAVER