Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHẠM CƯỜNG THÁI: 0904135306 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUÂN ANH: 0934248987 PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 VŨ ĐÌNH MINH: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
21:04 – 3.5M
08:43 –  0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
21:22 – 3.8M
08:52- 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
21:24 – 3.2M
09: 07- 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 09H00 THANH A WORLD VIRTUE 7.2 199.99 34,876 F0 – HP4 H1 – H6 – H1
2 17H00 20H00 THANH B SEA VENUS 14.45 229.00 44,025 F0 – HM2,6 CL8 H1 – H6 – H1
3 16H00 19H00 TUẤT KIÊN A PRIME 4.3 145.00 9,858 F0 – SN TP02 – TP03 X2
4 17H00 18H30 LINH SHI ZI FENG 11.00 189.99 32962 F0 – HP3 H1 – H6 – H1
5 05H00 06H00 TRƯỜNG ĐĂNG NANJING EXPRESS 8.30 215.40 54567 F0 – CL5 CLUC – NM6 – CL6 H1 – H6 – X2
6 01H00 HÀ A HÀ B FEDERAL IBERVILLE 9.37 199.98 35832 CL7 – F0 NM6.CL6.CL8 X3     –     H5
7 14H00 HA C TRUNG VINACOMIN HANOI 6.9 116.5 5,570 HG7.2 – F0 H1     –     H5
8 11H00 THAO HIEU B MARIGOLD 6.0 131 7,373 B12 – F0 P.NM6 X2 – H5
9 10H00 11H00 BINH KIEN B NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 F0 – B12 P H5     –     X2
10 15H00 THAO HIEU B MARS 6.0 124.55 9,981 F0 – HL3.7        H5 – H5
11 10H00 14H00 DUC SATURN 3.0 59 339 F0 – CLUC H5    –     H1
12 17H00 19H00 CHAU HA B CAPE EXCELSIOR 12.8 299.88 99,212 HM2.6 – F0 H1 – H6
13 20H00 CHAU HA B CAPE EXCELSIOR 12.8 299.88 99,212 F0 – HN1.7 NM8         TR – X3
14 13H00 TUNG D HOANG SA 126 5.9 94.63 2,971 XMTL – F0 H8 H8    –      H5
15 23H00 23H30 THUẬN OUPULAI 18 5.0 159 15.946 HL1,4  -HP2 H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CAPE EXCELSIOR YUE DIAN 102