Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI : 0987903066 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
19:00 – 2.5M
08:35 – 1.5M
HON GAI TIDE TABLE
21:00 – 2.6M
06:05 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
22:00 – 2.9M
06:25 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 KIÊNA QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG X2      –      H2
2 11H00 12H00 THUẬN VTC OCEAN 8.4 154.38 14,762 F0 – HP3 H2
3 04H00 05H00 B T&T GOLD 5.9 167.2 15,884 F0 – HL1.1 H2
4 11H00 13H00 THẮNG B VINASHIP SEA 9.6 169.03 18,108 HL3.1TL – F0 H2
5 17H30 19H00 KHOÁI JIA HE 5,5 189.99 31,198 F0 – HL3,1 H5
6 17H30 18H00 CỬU TRONG TRUNG 189 4.9 83.9 1,998 F0 – PVOIL HG H5      –     X3
7 20H30 TUẤT MINH QUANG 08 2.8 98.9 3,110 HG – XMTL CL8 H2
8 20H00 KHỨNG BAO LI 8.7 143.5 10,490 XMTL – F0 HG.NM6 H2      –     H5
9 17H30 23H00 TIỄN DONG YU 5,6 96,50 2,962 F0  –  CL5 HG H5  – H6 –  X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZUHAYR DORIC VALOUR BULK HALMAHERA COLOSSUS