Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG : 0907050268 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 3.8M
02:18 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 4.2M
03:00 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00  BINH  TAN BINH 127 5.0 130.7 9,235  CL6 – F0  HG.NM6  X3 – H6 – H1
2 10H30  MUOI  KIEN  PETROLIMEX 12 6.0 128.6 8,542  B12 – F0  P.CL6  H1  –       H2
3 15H00 15H30  HAA  OCEAN PEACE 8.5 224.97 39,012  HL3.1 – F0  H2 – H6 – H2
4 10H00 12H00  HUNG  EPIC TRADER 7.0 189.99 32,987  F0 – HP4  H2 – H6 – H1
5 10H00 12H00  CUONGC  LINH  DOUBLE FORTUNE 9.19 234.98 50,617  F0 – HN1.4  NM8  H2 – H6.T2 – X2
6 06H30 07H00  PHAI  VITA HARMONY 10.9 189.99 32,343  HL1.1 – F0  H1
7 05H00  HAB MUOI  BMC CALYPSO 9.6 154.35 14,951  HG7.3 – F0  H1 – H6 – H1
8 10H00 11H30  HANH  BLUE EMPEROR 5 5.8 139.12 7,485  F0 – CL7  HG.CL6  H2 – H6 – X3
9 06H30 07H00  TUNGA  YAN DANG HAI 9.8 190 32,460  HM2.6 – F0  H1 – H6 – H1
10 12H30 13H00  QUYEN  MY THINH 8.2 134.05 8,414  HL3.7 – F0  H1 – H6 – H1
11 09H00  KHUNG  DUC  QUANG HAI 09 7.2 105.67 4,326  XMTL – F0  CL6  H1           H2
12 06H00  THAO  DUC  YU LONG 2.3 45 400  Cluc – CL1  H2     –     X2
13 10H00 10H30  CUU  TRUONG MINH STAR 4.8 118.83 6,649  HM2.5 – HL1.4  H2
14 09H00  THANHB  SPAR GEMINI 8.0 190 32,474  CL7 – HP1  HL8.CL6  X2      –    H2
15 09H00  HIỆU  THẾ  PHUONG NAM 126 2.8 79.98 2,717  HG – XMTL  H1
16 10H00 10H30  ANH  DONG DUONG 09 6.3 91.94 2,999  HL3.4 – F0  H2
17 10H00 10H30  TUAT  NEW HOPE 5.1 118.01 6,664  HL3.2 – HL3.4  H2
18 10H00 11H00 NAM NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – B12 P  H2      –      TL
19 12H30 14H30 THANGA ALBY DESTINY 11.9 185.74 26,250 F0 – HP3  H1  – H6 – H2
20 12H30 15H00 KHOAI HIỆU TAN BINH 127 5.0 130.73 9,235 F0 – HL3.7  H1  – H6 – H2
21 15H00 16H00 SON KIEN BAO HONG 10 6.1 115 5,217 F0 – CL5 HG.GD68  H2 – H6  – X2
22 17H30 18H00 PHAI KHOAI EPIC TRADER 7.0 189.99 32,987 HP4 – HL1.1  H1