Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD : PHAM CUONG THAI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
23.59 : 2.1M
09:15 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00 – 2.3M
07:54 – 1.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
20:22 – 1.9M
12:46 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 HÀ C NHA BE 08 6.6 105 4,432 B12 – F0 P H1 – TR – H2
2 05H00 07H00 THANH B MONDIAL SUN 10.5 229 43,368 HL2 – HL3.6 TR            H2
3 05H00 06H30 TRƯỜNG FLYING TIGER 9.5 229 44,289 F0 – CL3 CLUC.NM6.CL8HT TR       –    H1
4 05H00 07H30 HÀ A MEDI OITA 12.55 228.99 43,206 F0 – HL2 TR       –    H2
5 06H00 TÙNG D ĐỨC TRUONG NGUYEN 89 6.0 103.18 2,242 XMTL – HG H8 H8      –     H2
6 CANCEL 14H00 ANH DONG BAC 22-11 3.4 146.28 11,976 CTAU2 – CTAU1TL-CM TP3.H19
7 07H00 THẠO THẾ CONG THANH 09 2.8 79.98 2,558 HG – XMTL H2     –      H8
8 09H00 TUẤT ĐỨC TRUONG NGUYEN 89 6.0 103.18 2,242 HG – F0 H1     –      TR
9 13H30 14H00 THẮNG A TOP FORTUNE 12.35 199.9 34,590 HL3.1 – F0 H2 – TP – H2
10 19H30 21H00 THANH A INCE BEYLERBEYI 6.5 199.98 34,795 HN1.6 – F0 TR     –      X2
11 10H30 11H00 THANH B MONDIAL SUN 10.4 229 43,368 HL3.6 – CL6 CLUC.HL8.CL H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUEDIAN 82 INCEBEYLERBEYI STAR JANNI R.OLDENDORFF