Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 10 Năm 202

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH  THĂNG: 0976264689 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI: 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ: 0987519025 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 VŨ ĐÌNH MINH – X2 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
05:00 – 2.8M
15:12 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
05:28 – 3.1M
15:23- 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 TRƯỜNG STAR GAIA 10.68 199.99 36,463 HM2.2 – CL7 HL8.NM6.CL6 H6           X5
2 08H00 THẮNG A STAR LAURA 13.00 228.99 43189 FO – HM H6
3 10H00 THẮNG A EVER GLORY 7.00 199.99 40169 FO – HM H6          H1
4 06H00 TUẤT TÙNG D LONG PHU 11 7.40 113.98 5,448 B12 – FO P – NM6 H2       H1
5 06H30 09H00 ĐÔNG PETROLIMEX 14 8.00 128.60 8542 FO – HM H1 – H6 – H1
6 06H30 07H00 THẮNG A CLIPPER SPEY 9.90 181.00 22656 HL3.5 – FO H1 – H6
7 14H00 PHÁI THANH A ST. DIMITRIOS 6.90 228.99 43,158 CL7 – FO HL8.NM6.CL6 X2           H2
8
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YANGTZE HARMONY JIN HAN HUA 1 QI XIAN LING CHONG HE CHIOOK