Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN TRỌNG HIẾU B : 0934398836 MR KHIÊN – X1 :  0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
11:00 – 2.1M
01:23 – 1.8M
HON GAI TIDE TABLE
12:24 – 2.4M
02:38 – 2.0M
CAM PHA TIDE TABLE
14:00 – 2.7M
04:26 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H3021/7 02H00 C LONG PHU 16 6.9 102.25 5,199 F0 – B12 P.NM6 TL     –     X3
2 20H00 ĐÔNG FS BITUMEN NO.1 4.4 105.5 4,620 CL1 – F0 HG.H8 H8     –     H2
3 05H00 06H00 HƯNG ELLIE 11.0 224.97 35,903 HM2.6 – HP4 H2
4 12H00 13H00 B HẠNH PHUONG DONG 06 9.2 157.5 13,706 HL1.2 – F0 H1  TA – H1
5 23H3021/7 00H00 TUẤT NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 F0 – HL3.7 TL
6 00H30 02H00 THANH B KHOÁI DIAVOLEZZA 7.2 240.06 51,174 HN1.7 – F0 NM8 X3 TR TA H2
7 17H00 17H30 MƯỜI ATN GLORY 9.82 143 14,436 HL3.1 – F0 H2
8 21H00 THẠO ĐỨC GIANG HAI 3.8 91.85 2,875 F0 – HG          H2
9 12H00 13H00 KIÊN ĐỨC KHANH LINH 666 4,6 79,96 2.146 F0   –    CL6 H1   -TA    X1
10 19H00 MƯỜI THẠO LONG PHU 10 7,0 112.35 5.184 F0     –   HL          H2
11 16H30 HẠNH TIENTHANH 68 5,5 74,36 1,861 F0   –      CL2          TA    –  X1
12 21H00 MƯỜI NEW GOLD 5.8 167.2 15,884 F0 – HL3.6            H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
WUXING 6 PANCARAN GLORY