Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR SẢN – X3 :  0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
18:00 – 1.9M
11:55 – 1.6M
HON GAI TIDE TABLE
18:00 – 2.0M
07:53 – 1.9M
CAM PHA TIDE TABLE
14:07 – 2.3M
06:28 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 KIÊN HIẾUB XIN RUI 2 5.8 99.98 2,993 CL1 – F0 HG X1          TL
2 17H00 HIỆU THẠO AQUILA 6.1 109.5 4,594 CL3 – F0 HG X3 – H1
3 03H30 05H00 LINH KOUJU LILY 6.3 197 33,090 F0 – HL3.4 TL
4 09H00 10H00 CỬU FS BITUMEN NO.1 5.9 105.5 4,620 F0 – CL1 HG.H8 H2 – TA – H8
5 00H30 02H00 THẮNG A MARAN PROGRESS 7.5 249.8 61,677 HN1.8 – F0 HL TKV X3 – TR.TA – TL
6 16H30 17H30 ANH HANH GOLDEN LOTUS 3,40 172 17,918 SN – CTAU2 SA.01.HC45.HC36 X3
7 12H30 13H00 KHỨNG HANH DMC NEPTUNE 5,5 169,37 17.025 HL 3.7 –  HL1.5 CL8 H1      –    H2
8 20H00 HIỆU THẠO MINH KHANH 888 3.5 106 4,295 F0 – HG         H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
WUXING 6 PANCARAN GLORY DIAVOLEZZA