Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR KHIÊN – X1 :  0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
22:00 – 2.3M
10:48 – 1.1M
HON GAI TIDE TABLE
22:00 – 2.5M
10:29 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
22:03 – 2.6M
07:14 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 08H00 THẮNGB HẠNH T&T GOLD 5.8 167.2 15,884 F0 – HL3.5 H2 – H6.H2-TL
2 13H00 14H00 TÙNGD HIẾUB ROYAL 16 3.9 90.98 2,999 F0 – HG7.1 TL      –      H1
3 13H00 16H30 THANHA CRUX 8.5 177 19,885 HP4 – F0 TL
4 13H00 16H00 ĐÔNG GRAND CENTURY 7.4 97.77 5,394 HL1.3 – F0 TL
5 05H00 TUẤT VINACOMIN HALONG 4.0 116.50 5405 HG7.2 – F0 H2 – H6.H2-TL
6 08H00 HÀ A TRUONG LONG 01 9.9 228.38 44452 CL5 – F0 CLUC.HL8.CL6 X1 – H6
7 13H00 15H00 HIẾU A ELIM CHALLENGE 9,0 189.80 27.993 HL3.4 – F0 TL
8 17H30 NAM JIN SHUN 8,20 190 32,474 HP3 – F0          TL
9 21H00 22H30 THẠO LENA + KIEV 3.2 87.383 3,779+140 HN1.8 – HN1.2 NM8 X1 – TR – X1
10 11H00 HÀ A ELLIE 13.2 224.97 35,903 F0 –  HM2.6         H6 –  H2
11 17H00 HẠNH KENYO 7,2 114.13 4,436 XMTL – F0 HG .H8 H8 – H1
12 18H00 19H00 THUẬN QUYỀN PEACE STAR 5.6 157.79 13,865 HM1.5 – XMTLMF HG.CL8 H1     –     H8
13 17H30 18H30 TRƯỜNG W-RAPTOR 4.0 225 41,115 C.TAU1 – F0 NM6.HC36.ST1 X1     –      H6
14 13H00 13H30 NAM PIONEER FORTUNE 7,0 169,26 16,960 HL1.1 – HL1.1 TL
15 19H00 HẠNH DONG THINH 7.76 98.17 5,552 HM1.2 – F0         H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
WUXING 6 PANCARAN GLORY DIAVOLEZZA MARAN PROGRESS