Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR MINH – X2 :  0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
13:00 – 2.5M
01:19 – 1.3M
HON GAI TIDE TABLE
13:09 – 2.8M
00:59 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
14:00 – 3.1M
02:09 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 HIỆU LONG PHU 16 5.0 102.25 5,199 B12 – HM2.5 P.NM6 X1     –     H1
2 01H30 02H00 CỬU TIỄN NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 HL3.7 – B12 P H1     –     X1
3 01H30 02H00 HIẾU A VAN INFINITY 6.6 189.99 33,034 HL1.4 – F0 H1
4 04H00 05H00 THẮNG B HẠNH PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.Cluc H2     –     X2
5 04H00 08H00 TRƯỜNG THANH THANH DAT 899 4.3 195 36,712 F0 – C.TAU HC36.CL18.ST01 H2 – TA – X2
6 04H00 09H00 ĐÔNG LONG PHU 16 5.0 102.25 5,199 HM2.5 – F0 H2
7 12H00 13H00 HÀ B GOLDEN LOTUS 4.2 172 17,928 C.TAU – F0 HC36.ST01 X2 – TA – H1
8 04H00 05H00 TÙNG D VTT SUN 3.4 110.06 3,640 F0 – XMHL CL8.NM6 H2           H1
9 12H00 12H30 THẠO ĐỨC KHANH LINH 666 3.0 79.96 2,146 CL6 – HG X2      –    H2
10 23H00 THUẬN NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 B12 – F0 P X2     –    H2
11 20H30 21H00 KHỨNG T&T GOLD 9.9 167 15,884 HL3.5 – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
WUXING 6 PANCARAN GLORY