Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918942878
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI: 0987903066 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
14:00 – 2.9M
01:54 – 1.0M
HON GAI TIDE TABLE
14:00 – 3.1M
01:07 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
14:30 – 3.4M
02:00 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 02H30 QUYỀN YONG FENG SHUN 5.0 106 5,182 F0 – HL1.4 H1 – TA – H1
2 06H00 TÙNG D HIẾU B TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 CL2 – HG X1     –     H2
3 11H30 12H30 HÀ B PACIFIC EXPRESS 4.4 128.5 8,333 SN – C.TAU CL15.CL18.ST01 X1
4 10H30 THẠO HÀ C VTT SUN 7.1 110.06 3,640 XMHL – F0 CL8.NM6 H1 – H2
5 09H00 THUẬN PEACE STAR 8.0 157.79 13,865 XMTL – QD NM6.CL8 H1
6 11H00 HA A GLOBAL DIAMOND 5.9 153.78 20,395 F0 – CL3 CL6.NM6        TA – X2
7 08H00 HÀ A NOVA CAELI 7.04 228.99 43,206 CL7 – F0 CL.HL8.Cluc X1 – TA
8 08H30 10H00 HƯNG GOLDEN LEAF 4.7 174 17,150 F0 – C.TÀU2 HC36.CL18.ST01 H2 – TA – X1
9 00H00 02H00 HIẾU A QING HUA SHAN 6.9 199.9 36,388 F0 – HN1.8 H1 – TA.TR – X2
10 14H00 HÀ C THẠO TRƯƠNG MINH DRAGON 8.46 136.4 8,223 HL1.3 – F0          H2
11 21H00 THẮNG B VINASHIP SEA 9.7 169.03 18,108 HG7.3 – F0 H2     –     H1
12 17H00 KHỨNG SƠN PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – HL1.3 P.Cluc X1 – H1
13 16H30 17H00 HIỆU LONG PHU 10 7.0 112.35 5,184 HL3.2 – B12 P.NM6 H1     –     X1
14 20H30 KHỨNG VINALINES MIGHTY 6.0 153 14,851 F0 – HL          H1
15 22H00 KHỨNG YONG FENG SHUN 5.0 106 5182 HL1.4 – FO           H1         H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
WUXING 6 PANCARAN GLORY