Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HÒANG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD. WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYÊN HỒNG ĐĂNG: 0907050268 TÔ MINH THẮNG: 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
15:00 – 3.4M
01:47 – 0,9M
CAM PHA TIDE TABLE
15:05 – 3.7M
02:22 – 1.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
15:00 – 3.1M
02:38 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H00/24 00H00 THẮNG A SUPREME VALOR 6.45 197.00 33,090 HL3.4 – CL5 HL8 – CL6 – NM6 TL           X1
2 13H00 14H00 TUẤT TIỄN PACIFIC EXPRESS 4.70 128.53 8,333 C.TAU – F0 H. AU17 – TP02 X3
3 23H00/24 02H00 NAM JOHNNY P 6.0 224.90 40,121 HL3.3 – F0 TL
4 06H30 09H30 CHÂU PRT ACE 4.3 199.98 34,815 F0 – SN CL15.ST01.HC36 H2 – TA – X3
5 06H30 07H00 ANH PIONEER FORTUNE 10.2 169.26 16,960 HL1.1 – F0 H2
6 15H00 THẮNG B PEACE STAR 9.3 157.79 13,865 XMTL – F0 CL8.NM6 H2     –     H1
7 10H00 12H00 THANH B WUXING 6 12.95 189.99 32,965 HN1.5  –  F0 NM8 X2  – TR – X2
8 11H00 TUNG D THẾ KHANH LINH 666 3.0 79.96 2,146 HG – XMHL H1
9 16H00 HẠNH LONG PHU 10 5.5 112.35 5,184 B12 – F0 P.NM6 X2     –     H1
10 15H30 16H30 THẠO HIẾU B VIET ANH 01 3.0 92.06 3,430 F0 – HG H1     –     H2
11 19H30 20H00 LINH VOSCO STAR 6.0 189.80 27,003 HP1 – F0 H2
12 19H30 21H00 MƯỜI NEW GOLD 9.9 167.20 15884 HL3.6 – FO H2
13 19H30 21H00 SƠN BBC MARS 6.3 179.90 25163 HP2 – FO H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PANCARAN GLORY