Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀC: 098751902 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
16:10 – 3.0M
05:25 – 1.1M
HON GAI TIDE TABLE
17:22 – 3.2M
03:05 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
18:09 – 3.5M
03:30 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H00 ĐĂNG TAN BINH 245 5.8 169.26 16,954 F0 – HL         H1 – H1
2 19H30 23H00 KIÊN RONG YUE 5.5 95.9 2,995 F0 – CL5 HG H1     –     X1
3 06H30 CỬU KENYO 7.2 114.13 4,436 XMTL – F0 HG.H8 H8     –     H1
4 02H00 04H00 KIÊN KIÊNB HOANG HAI ACE 5.5 88.26 2,771 F0 – CL7 HG H2     –     X1
5 02H00 05H00 ĐỨC TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 F0 – HG H2 – H6 – H5
6 02H00 05H30 HƯNG SURABAYA EXPRESS 8.2 215.4 54,686 F0 – CL6MF CL6.NM6.HL8 H2 – H6 – X1
7 07H00 09H00 B DONG BAC 22-07 2.8 146.88 10,725 F0 – SN TP02.TP03 H1 – H6 – X1
8 15H00 16H00 TRƯỜNG S’HAIL LUSAIL 13.8 228.05 46,462 F0 – HM2.4 H5     –     H2
9 19H30 20H30 ĐĂNG PHUONG DONG 05 5.0 150.52 14,431 F0 – HL3.6 H1 – H1
10 02H00 05H00 ĐÔNG YOSHIN 5.2 135 7,521 F0 – XMTL HG.NM6 H2 – H6 – H8
11 02H00 KHOÁI A SHANDONG EXPRESS 8.8 197.91 36,202 CL6 – F0 CL6.NM6.HL8 X3     –     H2
12 10H00 12H30 TUẤT KIÊN ELISA 4.9 114.22 4,915 F0 – C.TAU TP02.TP03 H2 – H6 – X1
13 12H00 13H00 QUYỀN MT CARP 4.3 145.5 11,573 C.TAU – F0 TP02.TP03 X1 – H6 – H2
14 07H00 07H30 THUẬN HN ACE 6.0 164.5 15,500 HL3.3 – HL3.1 H1
15 07H00 08H30 THẠO PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – HM1.3 H1
16 10H00 11H00 THẮNGB PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.Cluc H2     –     X2
17 10H00 14H00 TÙNGD KIÊNB VIET HUNG 09 4.5 87.68 1,742 F0 – PVOIL HG H2     –     X2
18 18H00 MƯỜI THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080 CL2 – HG X1     –     H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BAO SHUN