Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐĂNG LINH : 0936420886 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
15:26 – 2.2M
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 2.2M
CAM PHA TIDE TABLE
21:00 – 2.6M
03:13 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 THANHA VINASHIP DIAMOND 9.8 153.5 14,397 HL3.5 – F0        TL
2 10H00 10H30 ĐÔNG DIRECTION SW 8.2 134.5 9,998 HL3.7 – F0 H2 – TA – H2
3 02H00 03H00 THANHA T&T GOLD 9.8 167.2 15,884 HL3.6 – F0 TL – TL
4 10H00 13H00 TÙNGA ANGLO MARIMAR 12.2 239.99 52,259 F0 – HM2.3 H2 – TA – H2
5  10H00 11H00 HƯNG XINHUI EXPRESS 10.7 215.40 54,732 HL2 – CL7 HL8 – CL6 – NM6 H2    –      X2
6 19H00 20H00 THẠO THẾ DAI TAY DUONG 36 3.6 91.94 2,989 F0  – HG TR     –     H1
7 19H00 21H30 HẠNH TIỄN BMC COSMOS 5.0 111.7 5,691 HM – HG TR     –     H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JOSCO NANJING XIN RUN ELLA MINERAL DRAGON BON VOYAGE