Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :HOÀNG MINH TÙNG : 0965427068
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
08:00 – 2.4M
22:42 – 1.3M
HON GAI TIDE TABLE
08:00 – 2.7M
23:30 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
09:15 – 2.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H0020/2 00H00 B BMC ENDORA 5.2 139.92 11,681 HM1.1 – HL1.2 TR – TR
2 20H30 21H30 HƯNG AMIS MIRACLE 7.1 199.98 35,316 HM2.1 – HL3.1 TR
3 22H0020/2 01H00 ĐÔNG NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 HM1.5 – B1240.000 P TR     –     H2
4 05H00 MƯỜI LONG PHU 18 5.5 102.25 3,321 B125000 – F0 P H1 – TA
5 21H00 TRƯỜNG SƠN SHANDONG EXPRESS 9.8 197.91 36,202 CL6 – F0 CL6.NM6.HL8 X3            TR
6 03H00 B ARAW 5.8 129.95 13,034 HM1.3 – CL5MF HG.NM6          TR – X3
7 02H00 B GAIA 5.57 139.91 13,059 F0 – HM1.4          TR
8 09H00 MƯỜI FS BITUMEN NO.1 6.4 105.5 4,620 F0 – HM1.3          TA – H8
9 08H00 HẠNH LENA + SEA TEAM 1 3.4 87.38+37.4 3,779+393 HG7.1 – HM2.6CM H8.SEATEAM 1 H8
10 20H30 22H00 KHOÁI GAIA 5.57 139.91 13,059 HM1.4 – CL2 CL8 – NM6 TR            X3
11 18H00 20H00 THANHB SHUN FU XING 11.4 224.97 40,622 HN1.5 – F0 NM8 TL
12 16H30 CỬU THẠO NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – F0 P H2     –     H1
13 15H30 16H00 HIỆU TIỄN PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8,542 HL3.2 – F0 H1 – H1
14 18H00 20H00 CHÂU XIN RUN 8.7 224.97 38,995 HN2.3 – HN1.5 TL
15 18H00 HIỆU TIỄN BMC COSMOS 5.0 111.7 5,691 F0 – HM         H1
16 20H30 22H00 TUẤT GIA LINH 68 5.2 79.8 2,109 HM1.4 – CL TR     –     X3
17 20H30 21H00 QUYỀN FS BITUMEN NO1 6.4 105.5 4,620 HM1.1 – CL1 HG.H8 TR     –     H8
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JOSCO NANJING SHUN FU XING ELLA MINERAL DRAGON BON VOYAGE