Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 11 Năm 2020

TRỰC BAN ĐIỀU HÀNH
CA 1 : PHẠM HÙNG CƯỜNG CA 2 : PHẠM CƯỜNG THÁI CA 3 : ĐÀO VIỆT HOÀNG
SĐT : 0918943893 SĐT : 0904135306 SĐT : 0984888966
TRỰC BAN HOA TIÊU TRỰC XE
MAI VĂN NAM NGUYỄN VĂN SẢN – X3
SĐT: 0932289688 SĐT : 0934385589
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT .CAR
1 05H00 06H00 CHAU THANH A HAI LINH 03 4.5 179.8 27,969 NOSCO – F0 HP01.TP02 X3  –  TA – TR
2 07H00 CUONG C ANH NOWOWIEJSKI 8.9 189.9 24,778 F0 – HL1.2            TL.TR
3 14H00 THANH B HA B STAR GEORGIA 7.0 228.99 43,189 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL8HT X3 –         TL
4 07H00 08H00 THANH B HA B NURI BEY 12.1 229 43,767 F0 – HL2 H2 – TL – H2
5 14H30 16H00 CHAU ASTRANTIA 8.4 209.94 49,549 F0 – CL6 HL8.CL6.NM6HT TR      – X3
6 08H00 DONG BINH TRUONG MINH STAR 5.5 118.83 6,649 HL3.2 – F0        TR.TL – H2
7 08H00 CUONG C ANH INDIAN SOLIDARITY 6.0 225 42,576 HL3.3 – F0        TR.TL – H2
8 04H00 TRUONG ORIENTAL GLORY 5.5 224 36,034 F0 – NOSCO HP01.TP02.HP008            TA  –  X3
9 02H30 04H00 THANH B HA B PETROLIMEX 11 10.3 175.69 25,400 HM1.5 – B12 P.CLUC TR       –        H2
10 04H30 06H00 CUONG C ANH PETROLIMEX 09 9.6 175.9 25,400 F0 – HM1.5  TL   –   TL
11 06H00 BINH DONG HOANG BAO 688 7.08 91.94 2,989 XMHL – F0 NM6 H2 – TR
12 14H00 HA A XIN RUI HAI 9.7 189.99 31,754 HN2.12 – F0        T2.TA – H2
13 11H00 13H00 HIỆU KIEN SEA DRAGON 9999 3.5 91.94 2,995 F0 – XMTL NM6 H2   -TL-  H2
14 11H00 12H00 HANH BINH OCEAN 18 6.7 105.67 4,381 F0 – HL1,4 H2
15 23H3020/11 01H00 TRUONG GENCO SPIRIT 8.9 180 23,456 HN2.2 – F0 X5 – T2.TA
16 11H00 12H00 HIẾU THUAN NAVI SUNNY 8.2 131.9 11,481 HL3.7 – F0 H2
17 13H30 15H30 HA B BMC CALYPSO 3.2 154,35 14,951 F0  –  HG7,3 H2
18 19H30 21H00 ANH VINASHIP STAR 5,2 158 15,438 F0  –  HL3.5 H2
10 CANCEL 20H00 HA A NOWIESSKI 8,9 189,9 24,778 HL1,2  – F0
20 13H30 15H00 THAO WAN SHUN 3,5 67,24 1.188 F0 –  CLUC H2
21 17H00 CUU KIEN YU LONG 3.2 45 400 CLUC – CL1 H2       –     X3
22 22H00 THUAN KIEN TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 CL2 – F0 X3      –      TL
23 21H30 22H00 CUONG C NOWOWIEJSKI 8.9 189.9 24,778 HL1.2 – F0 TL