Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 11 Năm 2020

TRỰC BAN ĐIỀU HÀNH
CA 1 : PHẠM CƯỜNG THÁI CA 2 : ĐÀO VIỆT HOÀNG CA 3 : PHẠM HÙNG CƯỜNG
SĐT : 0904135306 SĐT : 0984888966 SĐT : 0918943893
TRỰC BAN HOA TIÊU TRỰC XE
NGUYỄN MẠNH HÀ ĐÀO VĂN KHIÊN – X5
SĐT: 0961687555 SĐT : 0918942878
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT .CAR
1 01H00 02H00 DONG SINO 5 5.5 122.58 5,611 F0 – HP3 TR
2 05H30 07H00 THANH A BAO SHENG 9.7 169.03 16,715 F0 – HL3.1 H2  –  TA   –  H2
3 05H30 07H00 CHAU NING JING HAI 13.1 199.9 36,413 F0 – HN2.4 H2 – TA.T2 – X5
4 13H30 14H30 NAM BAO SHENG 9.7 169.03 16,715 HL1.3 – F0 H2  –  TA –  H2
5 13H30 HA A GLOBAL DREAM 8.8 153.78 20,395 CL3 – F0 CL6.NM6 X5  –  TA  – H2
6 11H00 ANH THUAN HELIOS 7.5 139.91 13,060 CL5 – F0 HL8.H8 H8    –  TA – H2
7 10H30 TRUONG ALMA 6.8 229 44,113 CL4 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X3  –  TA
8 07H30 09H00 THANH B ANEMONA 6.4 199.99 39,895 F0 – HM2.4 TL
9 13H30 14H00 THANH B NURI BEY 10.9 229 43,767 HL2 – CL3 CLUC.NM6.CL6HT H2       –        X5
10 03H00 BINH KIEN YU LONG 3.2 45 400 CL1 – F0 X3       –         TR
11 13H30 TRUONG ANEMONA 6.4 199.99 39,895 HM2.4 – CL4 CL8.HL8.NM6           TA – X5
12 13H30 15H00 CUONG C HAO HUNG 66 6.5 175.17 30,146 F0 – HL1.2 H2  –  TA  –   H2
13 21H00 21H30 THANG B BINH FODASEVEN 8.6 118.01 6,664 HL1.1 – F0 TR – TR
14 19H00 KHUNG KIEN WAN SHUN 3.2 67 1,188 CLUC – CL1 TL        –       X5
15 13H00 THAO KIEN CHANG LONG 4.5 107 3,980 HG – CL5 HG H2       –       X5
16 22H00 CHAU PETROLIMEX 11 7.8 175.96 25,400 B12 – HM1.5 P.CLUC H2      –        TR
17 21H00 22H00 HA A THUAN PETROLIMEX 09 9.6 175.9 25,400 HM1.5 – B12 P.CLUC TR      –        H2
18 23H00 HIỆU WAN SHUN 3.5 67 1,188 CL1 – Cluc  X5     –        H2
19 23H00 THANG B BINH J.PEACE 9.7 103.63 6,925 HL3.6 – F0           TR