Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : NGUYÊN QUỐC TRƯỜNG: 0918363186 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG: 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG : 0358504214 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 VŨ ĐÌNH MINH- X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
14:00 – 3.4M
01:37 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
14:0.0 – 3.4M
00:34 – 0.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 14H30 BÌNH KIÊN NAM SON 66 6.4 111.54 3,752 XMTL – HL1.3 H8.CL6  H8               H2
2 17H30 HƯNG PRINCESS PACIFIC 10.27 199.96 41,311 CL5 – F0 HL8.NM6.CL6  X5               TL
3 15H00 CỬU NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 –  HL1.15 P  H2               H2
4 22H00 23H00 TÙNG A VINALINES GALAXY 6.5 183.00 30105 HM1.3 – FO H1
5 22H00 23H00 THẠO HONG YUN NO. 66 2.8 45.80 357 FO – HM H1
6 21H00 22H00 KHỨNG HIỆU SILVER LUCKY 8.85 120.00 9,129 HM2.3 – CL1 HG.H8 H2             H8
7 22H3020-7 00H00 TUẤT SILVER LUCKY 8.85 120.00 9,129 F0 – HM2.3  TL
8 06H00 07H00 HÀ A JOHNNY P 13.3 224.90 40,121 HM2.5 – HL3.3  H1 H6.H1
9 09H30 TÙNG A ZHE HAI 2 5.5 179.90 22,295 F0 – HM1.1     H6      H1
10 07H00 HƯNG HÀ B OCEAN PEGASUS 9.57 199.99 40,547 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6  X2     H6      H1
11 08H00 HÀ A HAI NAM 86 10.05 179.99 21,385 HL1.1 – CL6 HL8.CL6            H1     X5
12 06H00 07H00 TÙNG A ELINDA MARE 10.32 229.00 43,507 F0 – HM2.4    H1        H6
13 10H30 12H00 CƯỜNG C AIVONA 12.8 189.99 33,044 HN1.4 – F0  X2     TR     H6
14 06H00 THẠO ĐỨC THANH PHAT 01 4.6 69.85 1,080 HG – CL2  H1               X2
15 15H00 17H30 HÀ C MIGHTY BOSS 9.36 100.59 69.85 HM2.2 – CL5 HG.GD68  TL               X5
16 09H00 10H00 THANH B DRAGON SKY 7.67 209.99 49,718 HM2.2 – CL4 HL8.NM6.CL6  H2               X2
17 10H30 12H00 CHÂU STAR MAINE 13.0 199.90 34,815 HN1.6 – F0  X2     TR      H6
18 09H00 HIỆU THẾ VAST OCEAN 3.2 48.00 493 CLUC – F0  TL                H2
19 10H30 13H00 PHÁI KATAGALAN WISDOM 6.0 240.00 51,905 HN1.5 – F0  X2     TR      H6
20 18H00 MƯỜI THẾ THANH PHAT 01 4.6 69.85 1,080 CL2 – HG X5         H1
21 16H30 17H30 HÀ B HTK CONFIDENCE 4.0 16960 169.26 CTAU – FO TP03 – H. AU19 X2
22 21H00 HÀ B HTK CONFIDENCE 4.0 16960 169.26 FO – HL3.6               H2
23 18H00 20H00 HÀ A RUI NING 9 7.5 190.00 32460 HN1.3 – HN1.6 X2 – TR – X2