Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG – 0984888966 2ND WATCH: LÊ THÀNH KÔNG 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU – 0947376859 ĐÀO VĂN KHIÊN X5 – 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
08:11 – 3.8M
20:40 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
09:00 –  3.9M
20:08 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 18H00 19H00  HIỆU  TRUONG NGUYEN 89 2.4 103.18 2,242  F0 – HG  H1   H6   H1
2 16H00 17H00  DANG  PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468  HL – F0  H2
3 05H30 07H00  THANGB  TUAT  SICHEM MARSEILLE 4.8 127.2 8,455  F0 – NOSCO  HA18.HP01  H1    H6   X5
4 08H00  HAA  PETROLIMEX 21 8.0 181.53 28,725  B12 – HM1.5  CL6.Cluc  TL            H1
5 22H3019-12 00H00  CHAU  ST PAUL 7.0 189.99 32,296  HN2.2 – F0  X5 T2 H6 H2
6 18H00 19H30  THANG A  YANGTZE KEEPER 11.0 179.9 24,605  F0 – HL  H1    H6   H2
7 18H00 19H30  HUNG  CHEVAL BLANC 6.5 189.99 32,987  F0 – HN2.7  H1    H6   TL
8 15H00 17H00  CUONG C  CHINA ENERGY 7.0 255 64,123  HN2.5 – F0  TL    H6   H1
9 14H00 15H00  THANGB TUAT  SICHEM MARSEILLE 4.6 127.2 8,455  NOSCO – F0  HA18.HP01  X5