Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH; LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD:DÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
06:14 – 3.4M
20:25 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
07:11 – 3.5M
21:33 – 1.2M
QUANG YEN TIDE TABLE
06:00 – 3.1M
20:15 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 06H00 CHÂU GLOBAL DIAMOND 5.5 153.78 20,395 F0 – HM1.3 TL
2 12H00 13H00 THẮNG A OCEAN HARVEST 1 11.3 190.00 32,578 F0 – HM2.3 H2 – TA – H2
3 00H00 HÀ A PRINCESS KATHERINE 6.5 225.00 39,964 CL3 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X2 – TA – H2
4 18H30 19H00 THUẬN BMC CATHERINE 5.9 153.5 14,527 HM1.4 – HG7.3 H2
5 14H30 16H00 HÀ A FORTUNE UNION 6.0 225 38,364 F0  –    SD H1 – TA – H1
6 08H30 09H00 THẠO ĐỨC DONG BAC 99 3.5 110.04 3,640 HM1.6 – HG1 H1    –      H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JOSCO NANJING SHUN FU XING ELLA MINERAL DRAGON BON VOYAGE