Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
06:00 – 3.5M
19:20 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
06:18 – 3.8M
19:49 – 0.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
05:18 – 3.2M
19:19- 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 THẮNG A SƠN REGNO MANINUS 10.0 210.00 43,708 CL6 – FO CLUC.HL8.CL6 X3               TL
2 00H30 02H00 ANH PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13,468 FO – HM1.1 TL
3 05H00 06H00 HẠNH AN HAI UNIHOPE 4.0 97.55 5,543 FO – HM1.2 H1
4 06H00 KIÊN ĐỨC PTS HAI PHONG 02 4.5 99.90 3,166 B12 – FO P H2               H1
5 12H00 13H00 THẠO DONG BAC 99 3.5 110.06 3,640 FO – HM1.3 H2
6 15H00 16H30 THANH B SHANDONG EXPRESS 7.2 197.91 36202 FO – HM2.4 H1
7 17H30 THANH B PIONEER HARMONY 5.8 157.03 16008 HM1.3 – HP1            H1
8 22H00 23H30 KIÊN LONG PHU 18 6.00 102.25 3321 FO – HM TR
9 22H00 23H00 HIẾU PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13,468 HM1.1 – B12  CLUC – P TR            H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JOSCO NANJING SHUN FU XING ELLA MINERAL DRAGON BONVOYAGE