Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH;NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 NGYẾN VĂN SẢN :X3 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
05:00 – 3.7M
18:14 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
05:29 -3.9M
17:52- 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
05:00 – 3.3M
18:27 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 01H30 THẮNG B MOUNT GOUGH 18,870 169.96 4.75 CTAU1 – NOSCO SEA01.TP03  X1
2 06H00 08H00 THANH A BMC CATHERINE 14,527 153.50 5.9 FO – HM1.4  H2 – TA – H2
3 06H00 06H30 THẠO THẾ PTS HAI PHONG 02 3,166 99.90 6.3 HM1.6 – B12 P  H2           H1
4 SH 06H00 HƯNG TÙNG D PETROLIMEX 14 8,542 128.6 6.2 B12 – HL3.2 P.CL6  H1           H2
5 00H30 02H30 QUYỀN TIỄN PROSPER 6,543 119.16 3.8 SN – CTAU1 HAU18+19.TP03  X1
6 03H30 THẮNG B MOUNT GOUGH 18,870 169.96 4.75 NOSCO – SN SEA01.TP03                  X1
7 11H00 12H00 TRƯỜNG  DAI MINH 28,529 182.5 8.0 HM2.4 – FO  H1
8 15H30 16H00 CHAU KANG HUAN 29,995 189.99 8,5 HL1,1  –  F0 H2
9 CANCEL HIẾU BMC CATHERINE 14,527 153.50 5.9  HM1.4 – HG
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JOSCO NANJING SHUN FU XING ELLA MINERAL DRAGON BONVOYAGE