Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
02:00 – 3.1M
14:51 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE
02:00 – 3.4M
13:53 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
03:00 – 3.9M
14:04 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H3018/1 01H00 THẮNGA HN GLOBAL 12.5 189.9 31,236 HN1.5 – F0 TL
2 08H00 09H00 THUẬN PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.Cluc H2     –     X3
3 00H00 01H00 THANHA QUYỀN HPC FUTURE 4.7 179.9 20,767 C.TAU – F0 ST01.TP02 X3     –     TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
STOVE OCEAN UGO DE CARLINI