Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
10:30 – 3.1M
22:51 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
10:16 – 3.3M
22:21 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
11:00 – 3.5M
22:41 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 08H00 THẮNG A ĐÔNG TM HAI HA 568 4.2 175.96 25,400 CTAU 1 – F0 HC45.ST1 X2 – H6 – H2
2 14H00 ĐÔNG BÌNH BRAHMAN EXPRESS 6.2 133.39 7,727 F0 – CL1 HG.NM6         H6 – X2
3 01H30 03H30 HIỆU NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – B125000 P H1     –     X2
4 01H30 03H00 TÙNG A GOTLAND CAROLINA 10.2 183.2 29,283 F0 – B12 P.CLUC H1 – H6 – X2
5 04H30 09H00 KHOÁI KLARA OLDENDORFF 6.5 229 44,029 HL3.6 – F0 H2
6 04H30 06H00 HÀ A MAERSK DAVAO 10.8 185.99 32,965 F0 – CL4 HL8.CL6 H2 – H6 – X2
7 08H30 THANH B SHANGHAI EXPRESS 11.3 215.4 54,567 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6 H1 – H6 – H2
8 19H00 KIÊN ĐỨC JIN DA 27 6.3 109 3,869 CL3 – F0 HG X2    –      H1
9 17H00 MƯỜI BMC CATHERINE 9.65 153.5 14,527 HG7.3 – F0 H2    –     H1
10 12H30 BÌNH SMART RISING 4.1 99.89 4,109 CL5 – F0 HG X2 – H1
11 15H00 HƯNG MAERSK DAVAO 9.1 185.99 32,965 CL4 – F0 HL8.CL6 X2     -H6    H1
12
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
S HERMES HOAI SON ALPHA GRACE