Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 08 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀ B : 0961687555 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
18:00 – 3.4M
06:41 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
18:26 – 3.6M
05:45 – 1.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
18:00 – 3.1M
06:54 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 13H00 14H00 CHÂU BULK GENEVA 7.0 199.98 35,953 F0 – HL1.1 H5         H2
2 17H00 18H00 THẮNG B LIAN YIDA 2 HAO 6.5 154.35 14,786 F0 – HL2 TL           H2
3 10H00 TÙNG D QUYEN QUANG ANH GM 4.0 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG H2 – H2
4 05H00 06H00 TRƯỜNG TRUONG LONG 01 6.2 228.38 44,452 F0 – HM1.4 H2
5 13H00 QUYỀN TUNG D MIRNA 3.7 79.99 1,997 F0 – HG         H2 -TL
6 17H00 19H00 THUẬN T&T GOLD 6.0 167.2 15,884 F0 – HL3.6 TL      TL
7 08H30 10H00 KHUNG KIEN B CONG THANH 09 6.4 79.98 2,558 HN1.5 – F0 X3 – TR – X3
8 13H00 15H00 THAO TRUNG ADVANTAGE 5.2 127.02 7,816 F0 – XMTL HG.H8 H5           H8
9 22H00 THUẬN PETROLIMEX 15 7,0 159,9 13,468 F0   –     B12 P.CLUC           TL-  X3
10 22H00 HIẾU A HARMONY 6,0 154,31 24,576 B12   –    F0 P.CLUC X3     TL
11 21H30 22H00 THANH B CETUS ORCA 9,28 189.99 26.411 HP3  –   F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SEA CREDENCE LC ROCHEFORT JY PACIFIC CAPE SANDRA MAYFAIR SPIRIT