Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 08 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST.TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN ĐẮC TRUNG : 0332892213 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
17:15 – 3.6M
05:43 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
18:00 – 3.8M
04:53 – 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
17:18 – 3.3M
06:07 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 15H00 HÀ A CEMTEX RENAISSANCE 14.46 239.99 52,186 F0 – HM2.5 CL8        TA-H2
2 15H00 17H00 TÙNG A BONNEVILLE 14.16 229 43,717 F0 – HM CL8 H2 – TA – H2
3 10H30 14H30 TRƯỜNG WHITE PRINCESS 7.65 210 49,833 F0 – CL3MF HL8.CL6.NM6 TL – TA – H5
4 10H30 12H00 HÀ A XING YANG HE 11.0 189.99 31,117 HP1 – F0 TL – TA
5 10H30 14H00 THANH B JR SOPHIA 7.5 199.99 40,360 F0 – CL4 NM6.HL8.CL6 TL – TA – H5
6 03H00 04H00 KHOÁI HARMONY 8.4 154.31 24,576 F0 – B12 P.CLUC H5     –    X3
7 15H00 17H00 KHOAI PETROLIMEX 11 7.8 175.96 25,400 HM1.4 – F0  H2
8 10H30 12H00 THANH A HA B SPIRIT 5.0 174.38 20,033 F0 – SN TP3.TP8 TL – TA – X3
9 03H00 06H00 HIẾU A IZUMI 7.68 229 43,987 HL1.3 – F0 H5 – H5
10 10H30 14H00 THUẬN VIMC MIGHTY 5.5 153.2 14,851 F0 – HL3.5 TL – TA – TL
11 08H30 HIẾU A CHANG HANG CANG HAI 8.8 199.94 33,736 HP4 – F0         H5 – H5
12 10H30 15H00 TUNG D KIEN B QUANG ANH GM 5.8 91.94 2,971 F0 – PVOIL HG TL – TA – X3
13 16H30 18H00 THE HIẾU B LENA+KIEV 3.2 87.38+20.4 3,779+140 HM1.5 – HMCM H8.KIEV H8
14 15H30 BINH PHC FORTUNE 6.5 107.28 4,532 HG7.1 – F0 H2
15 21H30 22H00 ANH SHIMEI FORTUNE 9.4 154.5 14,785 HL3.6 – F0 H5
16 17H00 HÂ A PRIGIPOS 10.86 229.5 50.177 HL2  –  CL7 CLUC.HL.CL         H2  –  X3
17 21H30 22H00 HIỆU KIÊN B VAN DON SEA 7,2 99,92 4,724 HG3  –  F0 H5
18 21H00 23H00 MƯỜI THANH CONG B09 6,4 79,98 2.558 HN1.8  –  HN X3  –   TR –  X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SEA CREDENCE LC ROCHEFORT MSXT HELEN CAPE SANDRA MAYFAIR SPIRIT